Paneliści

Grzegorz Matyasik
Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
płk Marek Pietrzak
Dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego OSP RP
Jarosław Adamek
Dyrektor Handlowy, Climatic Budownictwo Modułowe
płk Tomasz Artemiak
Szef Zarządu Operacyjnego T-3 Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej
Tomasz Chomicki
Dyrektor ds. rozwoju biznesu Samsung Electronics Polska
Adam Ciszkowski
Burmistrz Miasta Halinowa
Jarosław Ciślak
Defence24.pl
Łukasz Czernik
Prezes OSP Stare Bielsko
Krzysztof Domagalski
Zastępca Dyrektora Wydziału-Kierownik Referatu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Gdańsku
Maksymilian Dura
Defence24.pl
dr Artur Jagnieża
Beata Janowczyk
Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, p.o. Szefa Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania
Krystian Kaczyński
Prezes Zarządu PolCam Systems
dr Piotr Kobzdej
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
dr inż. Franciszek Krynojewski
ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Marta Majewska
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ppor. Paweł Nazarewski
Zespół Działań Cyberprzestrzennych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Arkadiusz Nowalski
Burmistrz Miasta Sejny
dr Wojciech Piotrowicz
Uniwersytet Ekonomiczny Hanken
insp. Piotr Pogorzelski
Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
Maciej Pyznar
Dyrektor Działu Usług ComCERT SA
dr Jacek Raubo
InfoSecurity24.pl
Szymon Ruman
Wiceprezes Zarządu EXATEL
dr Witold Skomra
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
dr Karol Sobczak
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego
mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach
ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i IK
Jan Szczyrek
Prezes Zarządu MindMade
dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna
dr Damian Szlachter
Ekspert Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN)
dr hab. Mikołaj Tomaszyk, prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Jakub Wiech
Energetyka24.com
insp. Jacek Witas
Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji
dr Karolina Wojtasik
Uniwersytet Śląski