Paweł Micek

Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Miasta Olsztyna

Jest absolwentem Uniwerystetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na którym ukończył dwa kierunki studiów magisterskich (administracja i prawo). Ukończył on również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie kontynuuje naukę na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwerystetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Master of Business Administration (MBA).
Od dwudziestu jeden lat zawodowo zajmuje się problematyką bezpieczeństwa. Posiada on bogatą wiedzę nie tylko z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego ale również i z takich zagadnień jak: prawo, finanse publiczne, zamówienia publiczne oraz zarządzanie projektami unijnymi.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 15:45 - 16:45 / Scena - Scena 1

Systemy bezpieczeństwa miast jako element zarządzania kryzysowego