st. bryg. mgr inż. Mariusz Lenartowicz

Dyrektor Biura Ochrony Ludności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Mariusz Lenartowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (obecnie Akademia Pożarnicza), którą ukończył w 1997 r. jako inżynier pożarnictwa, a następnie w 1999 r. uzyskał tytuł magistra na tej uczelni. W 2018 r. ukończył studia podyplomowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
W trakcie pełnienia służby w 1997 r. został oddelegowany z Komendy Rejonowej PSP w Warszawie do pełnienia służby w Urzędzie Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
W latach 1999 r. do 2011 r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odpowiednio jako starszy inspektor, młodszy oficer, starszy specjalista , kierownik sekcji, a następnie zastępca naczelnika wydziału.
W tym okresie wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczych na terenie województwa mazowieckiego, w tym m.in. w 2007 r. dowodził siłami PSP w akcji związanej z likwidacją ognisk ptasiej grypy, pełnił funkcję szefa sztabu Mazowieckiej Brygady odwodowej, uczestniczył w działaniach przeciwpowodziowych w 2007 r. 2010 r. W tym okresie pełnił również funkcję kierownika Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.
Od 2011 r. do 2022 r. pełnił służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej jako naczelnik wydziału w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz główny specjalista i naczelnik wydziału w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności i Biurze Planowania Operacyjnego KG PSP.
W trakcie służby w KG PSP wyznaczony był do składu Rady do Spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczestniczył w pracach związanych z zabezpieczeniem operacyjnym turnieju UEFA EURO 2012. W 2013r. uczestniczył w pracach, dot. zabezpieczenia operacyjnego Szczytu Klimatycznego COP-19.
Brał udział m.in. w koordynacji przygotowań do zabezpieczenia Forum Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta USA w 2017r.
W listopadzie 2022 r. został powołany na stanowisko dyrektora Biura Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 09:50 - 11:00 / Scena - Główna

Ochrona ludności jednym z filarów bezpieczeństwa państwa