Krzysztof Kopeć

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Krzysztof Kopeć, prawnik i ekonomista, ekspert prawa w obszarze zdrowia, w szczególności produkcji i refundacji leków, prawa i postępowania administracyjnego.
Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowych Producentów Leków, wiceprezydent Konfederacji LEWIATAN, członek zarządu Medicines for Europe zrzeszającego największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie, współtwórca i przewodniczący Rady Fundacji KOWAL, ekspert w zakresie zdrowia Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Członek Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym Komitety Terapii i Nauk o Leku przy Polskiej Akademii Nauk.
Były członek i sekretarz Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Pełnił także funkcję naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Pracował w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Jako ekspert narodowy brał udział w pracach grup roboczych Unii Europejskiej ds. Leków i grup roboczych WHO, był też delegatem w ramach współpracy państw UE w grupie roboczej Competent Authorities on Pricing and Reimbursement (CAPR). Zajmował się zagadnieniami rynku medycznego w warszawskim biurze międzynarodowej Kancelarii Linklaters. W roku 2015 został ujęty i rekomendowany (associates to watch) w dziedzinie Life Sciences w rankingu prawniczym Chambers & Partners. Wyróżniony obecnością na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w roku 2018, 2019, 2021, 2022, 2023.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 12:45 - 13:45 / Scena - Scena 2

Infrastruktura krytyczna, czyli jak zapewnić ciągłość działania państwa