płk Tomasz Artemiak

Szef Zarządu Operacyjnego T-3 Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej