Maciej Pyznar

ComCERT SA

Maciej Pyznar – Dyrektor Działu Usług ComCERT SA | Ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Maciej Pyznar posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy w ComCERT przez 10 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w tym jako Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej. W RCB zajmował się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Jest „współodpowiedzialny” za większość dokumentów opracowanych w RCB.
W ComCERT w ramach swoich obowiązków nadzoruje wszystkie projekty realizowane w Dziale Usług (m.in. projektowanie zespołów SOC/CERT, uruchamianie i świadczenie usług SOC, modelowanie zagrożeń, strojenie systemów SIEM, szkolenia, CTI i inne).
Jest certyfikowanym audytorem SIM3 oraz audytorem wiodącym ISO22301.

Od lat współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń m.in. w organizacji wszystkich edycji ćwiczeń z cyklu Cyber-EXE PolskaTM.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 12:45 - 13:45 / Scena - Scena 2

Infrastruktura krytyczna, czyli jak zapewnić ciągłość działania państwa