Maciej Pyznar

Dyrektor Działu Usług ComCERT SA

Maciej Pyznar – Dyrektor Działu Usług ComCERT SA | wolontariusz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Maciej Pyznar posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy w ComCERT przez 10 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (od września 2008 r.). Od kwietnia 2015 r. jako Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej. W RCB zajmował się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Jest „współodpowiedzialny” za większość dokumentów opracowanych w RCB, a dotyczących infrastruktury krytycznej, w tym m.in.:
a. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
b. Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorach ropy i gazu oraz elektroenergetyce
c. Standardy zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej:
 zapewnienie bezpieczeństwa osobowego – wymagania minimalne
 zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego – wymagania minimalne
 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – wymagania minimalne
W ComCERT kieruje Działem Usług, który dostarcza usługi w zakresie:
a. Security Operation Center,
b. procesów cyberbezpieczeństwa,
c. CERT.
Od lat współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń m.in. brał udział w organizacji wszystkich edycji ćwiczeń z cyklu Cyber-EXE PolskaTM. Nie jest kolekcjonerem certyfikatów.

Wydarzenia

/ godz. 14:45 - 15:59 / Scena -

Ochrona Infrastruktury krytycznej kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli