Jan Jakub Szczyrek

Prezes Zarządu MindMade, Grupa WB

Jan Jakub Szczyrek prezes spółki MindMade wchodzącej w skład GRUPY WB. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Inżynier i matematyk z doświadczeniem w układach dynamicznych, odpowiedzialny za rozwój sprzętu i oprogramowania oraz systemów kryptograficznych. Główny konstruktor i architekt pierwszego polskiego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego opracowanego dla systemów bezpieczeństwa. Jan Jakub Szczyrek jest twórcą wielu rozwiązań wykorzystywanych w komunikacji zintegrowanej.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 11:15 - 12:30 / Scena - Scena 2

Łączność i komunikacja kluczem do budowy sprawnego systemu ochrony ludności