Sławomir Łazarek

Doradca, Szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Doradca oraz p.o. Szefa Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; magister inżynier budownictwa lądowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i absolwent studiów podyplomowych ekonomii obronności na Akademii Sztuki Wojennej tamże.
Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego i były zastępca szefa polskiego krajowego Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.
Wcześniej, w okresie 32 lat służby wojskowej, na różnych pełnionych stanowiskach odpowiedzialny za planowanie oraz koordynację przygotowania infrastruktury transportowej kraju na potrzeby obronne. Współpracując z cywilnymi zarządcami infrastruktury transportowej w Polsce, brał udział w rozwijaniu minimalnych wymogów wojskowych dotyczących sieci transportu i wymogów przemieszczania sprzętu wojskowego oraz określeniu zasad, procedur i wytycznych systemu transportu i ruchu wojsk Wojska Polskiego i jego przygotowaniu oraz zapewnieniu przemieszczania wszystkimi rodzajami transportu w kraju i za granicą. Był przedstawicielem Polski do Grupy Roboczej NATO ds. transportu i ruchu wojsk. Obecnie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odpowiedzialny za kwestie krajowej i międzynarodowej koordynacji zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego, w szczególności za systemy reagowania na sytuacje kryzysowe (System Reagowania Kryzysowego NATO-NCRS, Mechanizm Reagowania Kryzysowego UE-IPCR), wzmacnianie odporności, monitorowanie i analizy zagrożeń hybrydowych oraz zaangażowanie cywilno-wojskowe. Narodowy przedstawiciel do Grupy Ochrony Ludności Komitetu Odporności NATO.
Szczęśliwy mąż Anny i dumny ojciec trzech wspaniałych synów.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 12:45 - 13:45 / Scena - Scena 1

Ukraińska lekcja odporności - wnioski dla Polski