Andrzej Puścian

Prezes Zarządu GISS

Inż. Andrzej Puścian jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku łączność oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu. Przez wiele lat pełnił funkcję Szefa Łączności w Jednostce Wojskowej GROM, gdzie był odpowiedzialny między innymi za wdrożenie pierwszej w Polsce taktycznej łączności satelitarnej UHF TACSAT w Wojskach Specjalnych wprowadzonej później na poziomie Sił Zbrojnych RP.
Od 2012 roku jest właścicielem oraz Prezesem Zarządu Spółki GISS, wiodącego dostawcy rozwiązań satelitarnych w dziedzinie segmentu naziemnego. Firma ta jest także głównym dostawcą rozwiązań VSAT dla jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 11:15 - 12:30 / Scena - Scena 2

Łączność i komunikacja kluczem do budowy sprawnego systemu ochrony ludności