Arkadiusz Nowalski

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski, lat 49, Burmistrz Miasta Sejny (przesmyk suwalski)
Zwolennik armii powszechnej
Inicjator zrealizowanego projektu: Słubice (Polska) – Frankfurt nad Odrą (Niemcy) – Łoździeje (Litwa) – Sejny (Polska): „DE-PL-LT Edukacja obywatelska na rzecz odporności społeczności na kryzysy poprzez tworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla edukatorów z zakresu obrony cywilnej” (sfinansowane przez Radę Państw Morza Bałtyckiego)
Policy paper powstałe na zlecenie Miasta Sejny:
„Samorządowy transgraniczny System Łączności Ratunkowej i Zarządzania Kryzysowego dla regionu przesmyku suwalskiego na przykładzie Miasta Sejny” (2024),
„Ochrona obywatelska: Edukacja na rzecz obywatelskiej rezyliencji” (2020),
„Lokalna suwerenność lekowa, Bezpieczeństwo lekowe i lokalizacja produkcji farmaceutycznej a rola samorządu terytorialnego” (2021)

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 15:45 - 16:45 / Scena - Scena 1

Systemy bezpieczeństwa miast jako element zarządzania kryzysowego