Marta Majewska

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Marta Majewska (ur. 18 sierpnia 1982 r. w Hrubieszowie) jest absolwentką Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W 2006 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prawo amerykańskie na Chicago Kent College of Law. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego odbyła na Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Ponadto w 2016 r. uzyskała dyplom Executive- Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Posiada również kwalifikacje mediatora sądowego.

Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie jako urzędnik państwowy, następnie jako asystent sędziego. W latach 2013 - 2014 r. prowadziła własną kancelarię adwokacką. W latach 2014 – 2018 pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Była wykładowcą Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie. W latach 2016-2018 V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Sp.z.o.o. Od 2018 r. pełni stanowisko Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

W latach 2005 – 2010 współpracowała charytatywnie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa i Prawa w Lublinie w Biurze Porad Prawnych i Fundacją Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko w Zamościu – udzielając porad prawnych i zajmując się mediacją.

Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:30 / Scena -

Gdzie się schronić, czyli jak zbudować skuteczny system w XXI wieku?