st. bryg. Dariusz Marczyński

Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, MSWiA