Tomasz Lizak

Dyrektor Certyfikacji i Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej, SILTEC

Tomasz Lizak
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie zjawiska ulotu elektromagnetycznego.
Przeszło 12 lat związany z firmą Siltec Sp. z o.o. Odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem procesu Certyfikacji urządzeń teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
Zaangażowany w opracowanie i wprowadzanie nowych technologii gwarantujących zmniejszenie poziomu emisji ujawniającej. Bierze czynny udział w tworzeniu polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz sprawuję nadzór nad przestrzeganiem stosownych procedur. Weryfikuję urządzenie mobilne jak i stacjonarne przewidziane do organizacji łączności czy to przewodowej czy radiowej pod kątem określenia ich podatności na pozyskanie informacji wrażliwych z wykorzystaniem zjawiska ulotu elektromagnetycznego. Realizuje wdrożenia nowych systemów teleinformatycznych przewidzianych do przetwarzania informacji niejawnych. Opracowuję koncepcje zapewniającą dostosowanie urządzeń do spełniania określonego poziomu bezpieczeństwa w dziedzinie elektromagnetyki.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 11:15 - 12:30 / Scena - Scena 2

Łączność i komunikacja kluczem do budowy sprawnego systemu ochrony ludności