Przemysław Gęsiak

Kierownik Sprzedaży
Polkomtel Sp. z o.o.