Joanna Pińska

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego,
Urząd Miasta Gdańska