Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Prawnik, ekspert w dziedzinie gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości, stypendystka Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA, posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tj. w administracji rządowej i samorządowej. Od wielu lat wykorzystuje swoje doświadczenie, konsekwentnie wspierając polskich przedsiębiorców – pracując zarówno jako urzędnik samorządowy, ministerialny oraz członek zarządu jednej z państwowych agencji.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 15:45 - 16:45 / Scena - Scena 2

Bezpieczeństwo żywnościowe w czasie kryzysu