płk SOP dr
Jarosław Cymerski

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego (PTBN)

płk SOP dr Jarosław Cymerski - absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie uzyskał stopień Master of Business Administration. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa w stopniu pułkownika. Adiunkt Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek Rady Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Ekspert do spraw bezpieczeństwa EU Protective Security Advisors (EU PSA).

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 14:30 - 15:30 / Scena - Scena 2

Budowle ochronne na miarę XXI wieku