ppłk dr inż. Bartłomiej Pieńko

Wojskowa Akademia Techniczna

Ppłk dr inż. Bartłomiej Pieńko jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej. W 2023 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa w specjalności infrastruktura obronna. Następnie w 2016 r. ppłk Pieńko uzyskał stopień naukowy doktora. Zainteresowania naukowe, już od okresu studiów skupione były na zagadnieniach związanych z konstruowaniem obiektów specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa fortyfikacyjnego.
Ppłk dr inż. Bartłomiej Pieńko obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Budownictwa Specjalnego w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, jest autorem publikacji i ekspertyz z zakresu budownictwa fortyfikacyjnego oraz uczestniczył w pracach o charakterze naukowo-badawczym z zakresu budownictwa schronowego. Jednocześnie, od ponad 12 lat, prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie budownictwa schronowego.

Wydarzenia

13 marca 2024 / godz. 14:30 - 15:30 / Scena - Scena 2

Budowle ochronne na miarę XXI wieku