dr inż. Franciszek Krynojewski

ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Płk w st. spocz. dr - Specjalność – Cywilne Zarządzanie Kryzysowe
1992 – 1996 – Szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Mysłowicach.
1996 – 2019 – działalność gospodarcza - wykonywanie planów powiązanych z OC i ZK.
2000 – 2022 – wykładowca przedmiotów powiązanych z OC i ZK.
2002 – Autor I kierunku studiów Zarządzanie Kryzysowe.

Autor i współautor
1. Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna Kraju, Ochrona Informacji Niejawnych
2. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
3. Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej
4. Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:30 / Scena -

Jakiej obrony cywilnej potrzebuje Polska?