dr inż.
Franciszek Krynojewski

Ekspert obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego