29 marca 2023 godz. 12:45 - 14:00 Scena - Scena 2

Wieś, gmina, miasteczko – wyzwania dla ochrony społeczności

Proces tworzenia odpowiedniego poziomu odporności społeczeństwa zakłada niezbędne zróżnicowanie zasobów pod kątem specyfiki terytorium państwa. Inne zagrożenia, ale też inna działania podejmowane będą przez społeczności i władze dużych aglomeracji a inne przez małe lokalne społeczności wsi i miasteczek. Oba te systemy muszą jednak – pozostając różne – uzupełniać się wzajemnie. By jednak mogło tak się stać, trzeba zidentyfikować kluczowe problemy dla każdej z grup pamiętając, że mniejsze społeczności dysponować mogą często znacznie większym potencjałem działania i mobilizacji niż te skupione w dużych miastach

Moderator wydarzenia

Paneliści