29 marca 2023 godz. 12:45 - 14:00 Scena - Scena 1

Systemy świadomości sytuacyjnej, systemy łączności i ostrzeganie przed zagrożeniem – perspektywy rozwoju

Interoperacyjność służb, straży, wojska czy administracji – zarówno tej centralnej jak
i samorządowej – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, to jedno z największych wyzwań, także w zakresie technologii. Trzeba więc zastanowić się, jak powinien zostać ukierunkowany proces modernizacji naszych zasobów, tak aby usprawnić – jeden z najistotniejszych elementów
w przypadku kryzysu – czyli komunikację. Korzystając z najnowszych rozwiązań z zakresu łączności musimy – na każdym z poziomów zarządzania – budować efektywny systemu, będący częścią wpływającą na odporność całego państwa. Jednocześnie trzeba też zadawać skupić uwagę na rozwoju systemu alarmowania i ostrzegania i modernizować go – przy współpracy przemysłu –
w oparciu na dotychczasowych doświadczenia i najnowsze technologie, które będą w stanie wzmocnić jego skuteczność.

Moderator wydarzenia

Paneliści