29 marca 2023 godz. 09:45 - 11:00 Scena - Główna

Odporność państwa i społeczeństwa podstawą ich przetrwania

Wojna w Ukrainie pokazała, że odporność (ang. resilience) państwa na pełen zakres wyzwań związanych z bezpieczeństwem nie jest jedynie pojęciem słownikowym. Od efektywności, zbudowanego przez poszczególne państwa, w tym Polskę, systemu odporności zależeć może de facto skuteczność całego systemu bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego.

Posiadając doświadczenia pandemii, wyciągając wnioski z wojny jaka toczy się w Ukrainie, powinniśmy zastanowić się także nad tym, czy jesteśmy przygotowani by reagować na problemy związane choćby z zakłóceniem działania systemu energetycznego czy utrzymaniem ciągłości działania w przypadku zmasowanych uderzeń w domenie cyfrowej. Dlatego też musimy wprost wskazać kluczowe elementy w procesie budowania odporności, zdając sobie sprawę z tego, że kwestia ta odnosi się niemal do każdego elementu funkcjonowania państwa, społeczeństwa,
a nawet jednostki.

Moderator wydarzenia

Paneliści