29 marca 2023 godz. 11:15 - 12:30 Scena - Scena 1

Jakiej obrony cywilnej potrzebuje Polska?

Przez lata debata o obronie cywilnej w Polsce nie istniała nie tylko na poziomie instytucjonalnym, ale także lokalnym. Obrona cywilna była wprost definiowana przez pryzmat okresu zimnowojennego, a jej rozumienie jej roli nie było aktualizowane tak by przystawało do wyzwań zmieniającej się, demokratycznej rzeczywistości. Skutkowało to pogłębiającym się zastojem, jeśli chodzi o system instytucjonalny, kadrowy i sprzętowy, a nawet z degradacją już posiadanych zasobów. Współcześnie, także mając na uwadze doświadczenia Ukrainy, Polski nie stać już na kontynuację biernej polityki wobec obrony cywilnej. Państwo musi szybko rozpocząć rewolucję, tworząc nowoczesny, masowy i dobrze przygotowany system. Pytanie jednak, jak ten proces powinien wyglądać, jakie powinny być priorytety, a także skąd czerpać wzorce?

Moderator wydarzenia

Paneliści