29 marca 2023 godz. 11:15 - 12:30 Scena - Scena 2

Gdzie się schronić, czyli jak zbudować skuteczny system w XXI wieku?

Rakiety spadające na miasta w Ukrainie przypomniały Europie, że nadal istotnym elementem systemu bezpieczeństwa jest rozbudowany, sprawny i nowoczesny system schronień dla ludności. Kwestia schronień na wypadek kryzysu czy wojny jest jednak problemem o wiele bardziej rozbudowanym niż samo ustalenie liczby niezbędnych obiektów i ich wytypowanie czy wybudowanie. Obejmuje bowiem sprawy urbanistyczne, kwestie technologiczne, a także czysto wojskowe, które pozwalają np. określić przed jakimi zagrożeniami będziemy musieli chronić ludność cywilną. W Polsce pracę tę musimy wykonać dziś po latach postępującej degradacji istniejących zasobów, zastanawiając się nad ich ponownym rewitalizowaniem oraz przystosowaniem do współczesnych wyzwań. To wyzwanie stojące nie tylko przed władzami centralnymi, ale także samorządem oraz – co nie mniej istotne – przez ekspertami z zakresu obronności, budownictwa, naukowcami i badaczami, a także do ekonomistami i urbanistami.

Moderator wydarzenia

Paneliści