29 marca 2023 godz. 14:45 - 15:59 Scena - Scena 1

Duże miasta – duże problemy. Jak wyedukować mieszkańców i zabezpieczyć ich przetrwanie?

Postępująca urbanizacja stwarza liczne wyzwania dla władz państwa i poszczególnych miast, ale również samych mieszkańców w kontekście ich odporności na zróżnicowane zagrożenia. Miasta stają się coraz większe, a jednocześnie zwiększają się potrzeby w zakresie ciągłości dostaw wody, energii, żywności, odprowadzania ścieków, czy też zapewniania efektywnej komunikacji. Ten proces może zostać łatwo zachwiany w czasie kryzysu lub wojny, dlatego dziś jedną z kluczowych jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów przed jakimi mogą stanąć współczesne polskie miasta i szybkie znalezienie rozwiązań tak, by odporności miast nie tylko nie spadała, ale stale rosła i odpowiadała na współczesne zagrożenia. Dziś trzeba znaleźć odpowiedź na szereg pytań m.in. dotyczących tego jak pogodzić kwestie rozwojowe z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa oraz budowania odporności nawet na najbardziej ekstremalne sytuacje.

Moderator wydarzenia

Paneliści