ppor. Paweł Nazarewski

Zespół Działań Cyberprzestrzennych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej