nadinsp. Roman Kuster

Zastępca Komendanta Głównego Policji

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Służył głównie w pionie prewencji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
• Kierownik Referatu Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
• Komendant Komisariatu Policji w Komornikach
• Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce
• Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
• I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
• Komendant Miejski Policji w Poznaniu
• p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
• Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
• p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
• I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
• p.o. obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
• Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
• od 27.05.2021 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

Wydarzenia

/ godz. 09:45 - 11:00 / Scena - Główna

Odporność państwa i społeczeństwa podstawą ich przetrwania