mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i IK

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i IK. Prezes Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności. Pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa obiektów SAFE PLACE oraz Kongresu Antyterrorystycznego. Twórca kanału wiedzy o bezpieczeństwie „Project Safe-TY” na platformie YouTube. Prorektor w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Autor książki pt. "Reagowanie na zamachy - dobre praktyki i rekomendacje" oraz szeregu innych monografii i artykułów naukowych z obszaru antyterroryzmu, negocjacji policyjnych i bezpieczeństwa. Audytor i szkoleniowiec. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa terrorystycznego IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenia

/ godz. 12:45 - 14:00 / Scena -

Wieś, gmina, miasteczko – wyzwania dla ochrony społeczności