Krzysztof Domagalski

Zastępca Dyrektora Wydziału-Kierownik Referatu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Gdańsku