nadbryg. dr inż. Adam Konieczny

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

26 lutego 2020 roku nadbryg. dr inż. Adam Konieczny został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego. Jako Zastępca Komendanta Głównego wykonuje czynności kierownictwa wobec: Biura Ochrony Ludności, Biura Prawnego, Biura Edukacji oraz sprawuje nadzór nad szkołami Państwowej Straży Pożarnej. Nadbryg. Adam Konieczny kieruje oraz pełni nadzór nad pracami licznych zespołów zadaniowych Komendanta Głównego PSP. Był bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie pierwszej w historii ustawy regulującej funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w Polsce, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Nadbrygadier Konieczny służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1989r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej skierowany został
do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie w latach 1995 - 1998 służył w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Legnicy oraz w latach 1999-2016 w Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy, gdzie był Komendantem Miejskim PSP.

W latach 2016-2020 zajmował stanowisko Dolnośląskiego Komendanta. Wielokrotnie kierował i koordynował działaniami ratowniczymi między innymi prowadzonymi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas nawałnic w 2017 r., a także ćwiczeniami krajowe Pogranicze 2017, w których wzięło udział blisko 400 ratowników z kilku województw oraz Czech i Niemiec.

W 1994 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej z tytułem magister inżynier pożarnictwa. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie „Zarządzanie w Stanach Zagrożeń”, a następnie w Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki złożył i obronił w lutym 2020 roku pracę doktorską pt.: „Kierunki doskonalenia współpracy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Samorządem Terytorialnym” i w maju 2020 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2018 r., Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę w 2012 r., Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej w 2012 r., Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju w 2009r., Brązowym Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 2003 r., Krzyżem Zasługi Za Dzielność w 2001 r.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:30 / Scena -

Gdzie się schronić, czyli jak zbudować skuteczny system w XXI wieku?