insp. Jacek Witas

Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji