gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Grzegorz Gielerak w 1986 r. wstąpił do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1993 r. związany jest z wojskowym szpitalem na Szaserów. Oprócz medycznych, ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe Master of Business Administration dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W lutym 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2007 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie kardiologii, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, a także Rady do spraw Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu ds. Nagród przy Prezesie Rady Ministrów. Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – choroby wewnętrzne. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych są zagadnienia kliniczne dotyczące schorzeń układu sercowo-naczyniowego, w tym m.in. badania nad patomechanizmami neurohormonalnymi takich zjawisk jak omdlenia sercowo-naczyniowe, niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze.

Wydarzenia

/ godz. 12:45 - 14:00 / Scena -

Wieś, gmina, miasteczko – wyzwania dla ochrony społeczności