dr hab. Mikołaj Tomaszyk, prof. UAM

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Mikołaj Tomaszyk, dr hab., prof. UAM, politolog, absolwent studiów MBA, samorządowiec (Zastępca Burmistrza w Świebodzinie i w Luboniu), prowadzi Uniwersytet Luboński III Wieku, pasjonat popularyzacji nauki. Ekspert w projektach dofinansowanych ze środków UE. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo w mieście, miejska polityka transportowa, samorząd terytorialny. Ostatnio opublikował wyniki badań nad bezpieczeństwem pasażerów w transporcie publicznym. Aktualnie bada wykorzystanie autobusów zasilanych wodorem w transporcie miejskim. Współpracuje w ramach inicjatywy 3W.

Wydarzenia

/ godz. 12:45 - 14:00 / Scena -

Wieś, gmina, miasteczko – wyzwania dla ochrony społeczności