dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Pracuje na stanowisku profesora w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Zakładzie Budownictwa Specjalnego. Zajmuje się tematyką współczesnej fortyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań schronowych. W tym zakresie prowadzi badania naukowe, zajęcia dydaktyczne i prace wdrożeniowe.
Profesor Szcześniak opracował efektywne w pełni oryginalne nowe metody analizy dynamicznej konstrukcji schronowych. Modernizował i konstruował schrony typu obronnego. Uzyskał wyróżnienie resortowe MON za prace wdrożeniowe w obszarze infrastruktury wojskowej. Za rozwiązanie automatycznego schronowego zaworu przeciwwybuchowego nowej generacji został wyróżniony złotym medalem na światowej wystawie wynalazków IWIS 2010. W 2020 roku z zespołem (Bartłomiej Pieńko, Marian Sobiech, Michał Lorek) opatentował nowy modułowy schron podwójnego przeznaczenia.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:30 / Scena -

Gdzie się schronić, czyli jak zbudować skuteczny system w XXI wieku?