Beata Janowczyk

Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, p.o. Szefa Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania